WOLSET - SETERY IRLANDZKIE/IRISH RED SETTERS/


Idź do treści

STRONA GŁÓWNA

WITAMY NA NASZEJ STRONIE
Psy w naszym domu były zawsze. Wg. wspomnień rodzinnych od 1945 roku mieliśmy: dobermana"REKSA", foxterriera krótkowłosego "PUTKA", bokserkę "DORĘ". foxterriera szorstkowłosego "CZIKĘ" i dwa inne nierasowe piękne psy "BARTKA i "MICHA" .
W 1983 roku zjawiła się u nas /przywieziona z Warszawy/ 8-tygodniowa, "śmiejąca się", machoniowa piękność, suczka
Seter Irlandzki "ALFA AMKEA ABRA".
Od tamtego czasu, z roczną przerwą po jej śmierci, żyjemy w towarzstwie Seterów Irlandzkich, a obecnie trzech suczek.
Na szczególną uwagę z wyżej wymienionych psów zasługuje wspomniany doberman "REKS" .Pies ten wybrał sobie, w dosłownym tego słowa znaczeniu, naszą rodzinę w 1945 roku, zaraz po zakończeniu radzieckiej ofensywy na Poznań.
Był prawdopodobnie psem żandarmerii niemieckiej, wówczas około 5-cio letnim.Polecenia w j. polskim rozumial dopiero po jakimś czasie. Był psem wyjątkowo sprawnym fizycznie, zdyscyplinowanym, znakomitym stróżem i obrońcą. Z naszą rodziną przeżył 11 lat, jako jej najwierniejszy towarzysz i opiekun.
"PUTEK"- pies, foxterier krótkowłosy, był fantastycznym łowcą gryzoni /szczury i myszy/, co w tamtych powojennych czasach było bardzo przydatnącechą, jednocześnie, ku utrapieniu rodziny oraz okolicznych właścicieli suczek, był wielkim włóczęgą i "podrywaczem".
"DORA" - bardzo wesoły bokser, lubiła pracować jako pies zaprzęgowy, szczególnie zimą ciągnąc dzieci na saniach. Bardzo lubiła cukier i często dobierała się, podczas nieobecności dziadków lub rodziców, do cukierniczki. Przyłapana na gorącym uczynku wyglądała, udając niewiniątko, jak prawdziwy pączek cukrowy.
"CZIKA" - suczka, foxterier szorstkowłosy, jako pies myśliwski była jednocześnie znakomitym psem stróżującym. Obcego przybysza wpuściła do domu, ale zwalniała go dopiero na rozkaz opiekunów.

Wszystkie psy zapisały się we wspomnieniach rodzinnych, każdy w sobie szczególny sposób.
"ALFA AMKEA ABRA"- Seter Irlandzki, zapisała się najbardziej w naszej pamięci. Była to niezwykle piękna, inteligentna sunia, która "śmiejąc się" witała wracających do domu czonków rodziny oraz przybywających gości. Wówczas był to jedyny znany nam pies obdarzony taką cechą. Była bardzo związana z rodziną. Posiadała zdolności telepatyczne. Objawiało się to tym, że potrafiła dokładnie zasygnalizować powrót członka rodziny przebywającego po za domem, nawet jeżeli był on w innym mieście, np. ktoś z rodziny wracał do domu z Wrocławia, wsiadał do pociągu o godz. 17-tej to o tej godzinie kładła się przy drzwiach wejściowych do mieszkania i czekała na jego powrót. Sunia ta urodziła 10-cioro pięknych szczeniąt w jednym miocie. Przeżyła z nami 13 lat.

Setery Irlandzkie
to psy przeznaczone przede wszystkim do pracy w polu, cechuje je ogromna pasja myśliwska oraz potrzeba ruchu i związana z tym potrzeba pokonywania przestrzeni. Cechy te sprawiają, że nie są to psy dla każdego. Setery Irlandzkie są bardzo żywiołowe, wesole, pogodne i towarzyskie, ale jednocześnie mogą przesypiać po kilka godzin dziennie, bardzo chętnie razem z opiekunem. Znane są nam takie setery, które po powrocie pana do domu, regularnie, codziennie wymuszają na nim wspólną drzemkę popołudniową.

NA ZDJĘCIACH, W PIERWSZYM RZĘDZIE TO SETERY OBECNIE Z NAMI MIESZKAJĄCE.
NIŻEJ TO ARCHIWALNE ZDJĘCIA NASZEGO PIERWSZEGO SETERA - SUCZKI
ALFA AMKEA ABRA.

GINA GIRL ABRA

GINA GIRL ABRA - 3 lata

MILWA ALAMUK ZULA - 9 lat

GEORGIA GLOSSY FRYGA
- 3 lata

6 lat

9 lat

13 lat

Nasz pierwszy seter irlandzki:
ALFA AMKEA ABRA
---------------------------------------------

/HOME PAGE /english/

/Welcome to our site!/

/There have always been dogs in our house. From what I remember and what my parents have told me, since 1945 year we had as follows: a Doberman "REKS", a Wire Fox Terrier "PUTEK", a Boxer "DORA", "CZIKA" a Wire Fox Terrier and two other beatiful though not well-bred dogs "BARTEK" and "MiCHA".
On 1983 there has appeared (brought from Warsaw) 8 weeks old beauty, mahogany colored, "smiling" female dog "ALFA AMKEA ABRA" in our house. Ever since with only a year break after she had died we live among Irish Red setters, We have there female dogs at the moment.
From the above dogs a particular notion deserves a Doberman
"REKS" . He has practically chosen our family in 1945 right after the Russian offensive on Poznań. He propably belonged to German gendarmerie. He was 5 years old at that time, and only after a certain time he started understanding orders in polish language, He was extremely capable physically, well disciplined, a great guard and defender. He stayed with our family for 11 years as its most faithful companion and protector.

"PUTEK" - a male dog. Wire Fox Terrier, was a splendid hunter for rodents like rats and mice, what was quite uself characteristc during those days after war. He was also a bum and 'seducer', to our neighbors who owned female nuisance.

"CZIKA" - female dog, Wire Fox Terrier, was a hunting dog which was a wonderful guardian dog at the same time. She would let a stranger in but not let him out without a commend of a charperon.

"DORA" - very cheerful boxer, liked to work pulling kids around particulary in winter on sleighs. She was very found of sugar therefore while parent or grandparent were away she used to cat sugar form a sugar--bowl. When nabbed, she looked, pretending to be innocent, like a sugar doughnut.

All these dogs have signed in our family's memory cach in his own special way.
"ALFA AMKEA ABRA" - an Irish setter, is remembered by us the most. It was very beautiful, intelligent dog, which was welcoming all members of the family with a smile. It was the only dog, which could do this from what we had known then. She was very family loving dog. She also had a telepath abilities. She could precisely signal commming home of a member of the family long before he would actually appear. E.g. If someone was in a different city and was getting on a train she would at the precisely same time lay down at the entrance and startwaiting for his return. She had 10 puppies. She lived with us for 13 years.

Irish Red Setters are dogs made to work in the field, because they have a great passion for work and desire to move a lot and what follows a need of conquering the space. These features make them dogs not for everybody. Irish Setters are very lively and cheerful, they enjoy company a lot. They can spend a couple of hours a day sleping, preferably along with their keepers. We know some setters which make their masrers take a nap with them every day after they come back from work./
STRONA GŁÓWNA | O NAS | NASZE PSY | WYSTAWY | GALERIA I | GALERIA II | NOWOŚCI | KONTAKT | LINKI | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego